okb

Çocuk ve Ergenlerde Obsesif Kompulsif Bozukluk

Obsesif Kompulsif Bozukluğu olan çocukların, sürekli tekrarlayan ve istenmeyen düşünce ve törensel eylemleri vardır ve bunları kontrol edemediklerini hissederler. İstenmeyen ve tekrarlayan düşüncelere (obsesyon) karşılık törensel eylemler (kompulsiyon) geliştirirler. Kompulsiyonların amacı, obsesyonları kontrol etmek ya da zihinden tamamen uzaklaştırmak, dolayısıyla da bu düşüncelerin yarattığı kaygıyı azaltmaktır. Ancak, bu geçici bir rahatlama sağlar. Bir süre sonra obsesyonlar geri gelir. Dolayısıyla, bu durum obsesyonların gelmesi ve kompulsiyonların tekrarlanması şeklinde bir döngüye dönüşür ve giderek çocuğun hayatını zorlaştırmaya başlar.

Belirtiler nelerdir?

Çocukluk döneminde genellikle sinsi başlayan bir durum olması, çocukların olayı çok iyi tanımlayamaması ve belirtilerin çocukluk dönemi özellikleriyle karıştırılabilir olması tanıyı zorlaştırabilir. Obsesif Kompulsif olan çocuklar için düzen çok önemlidir. Kendince kurdukları düzende herhangi bir şey ters gittiğinde aşırı kaygı başlar. Bu çocukların ritüelleri ( davranış kalıpları) vardır örneğin; çizgilere basmadan yürümeye çalışma, sayı sayma, dokunma, koklama, sıkça el yıkama, bazı hareketleri tekrarlama gibi. Eğer ritüeller sıkıcı, kaygı verici ve yaşamı etkileyen hale geldiyse hastalık boyutuna ulaşmış demektir.

Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB) çocuğun hayatını oldukça zorlaştıran bir rahatsızlıktır. Çocuk, bazı günlük aktiviteleri yerine getirirken, kopmulsiyonları nedeniyle çok zaman kaybedebilir ve yorulabilir.

OKB nasıl tedavi edilir?

OKB tedavi edilmediği taktirde erişkinlik dönemine kadar devam eder ve gittikçe bulgular yaşamı daha etkiler hale gelir. Tedavide Bilişsel Davranışçı Terapi çok etkilidir. Çocuk ile obsesif düşünceleri üzerinde çalışılarak bu düşünceler yeniden yapılandırılır ve davranışçı teknikler ile çocuk ile birlikte denemeler yapılır ve ev ödevleri verilerek çocuğun evde ve okulunda da denemeler yapması istenir böylece kısıtlayıcı ve zorlayıcı olan ritüeller yerine farklı davranış biçimleri benimsenmesi için çalışılır.

Aileyi de OKB hakkında bilgilendirmek ve tedavi sürecine dahil etmek çok önemlidir. Ailenin tedavi sürecinde çocuğun yanında olması ve desteklemesi, çocuğunun verdiği mücadelede daha güçlü olmasını sağlayacaktır.

Uzman Klinik Psikolog

Romina Kuyumcuoğlu