problemler1.jpeg

Var Olan Problemi Görmezden Gelmenin Etkileri

Bazı kişiler yaşamlarında var olan sorunu çözmek yerine, yok saymaya çalışırlar.Var olan sorunun sebep olduğu duyguları (suçluluk, kaygı, korku, öfke) bastırmaya çalışmak sorunu ortadan kaldırmayacağı gibi, üstü örtülmeye çalışılan her sorun kişiyi huzursuz, gergin ve mutsuz hissettirir.

Duyguları bastırmaya çalışmak, onu ele almaktan ve çözüme ulaştırmaya çalışmaktan daha zordur.

Üstelik ne kadar çok enerji ve zaman harcanırsa harcansın var olan duygu bastırılamaz.

Çözüm getirilememiş ve ele alınması ertelenmiş olan her sorun kişinin yaşamında farklı formlarda tekrar ortaya çıkar. Örneğin, kişinin kendine verdiği değer ile ilgili bir sorunu varsa, benzer ilişki hatalarına düşer. Özsaygısı ile ilgili bir sorunu varsa, bazı kişiler karşısında yoğun kaygı duyar. Yeterli hissetmesi ile ilgili bir sorunu varsa, bazı kişileri yüceltme eğilimde olup kendini olduğundan eksik görür. Tüm bunlar kişinin yaşam kalitesini düşürür. Kişinin bugün daha güçlü, verimli ve tatmin edici bir hayat sürmesi için zorluk yaşadığı durumlara farklı bir bakış açısı ile bakabilmeyi öğrenmesi gerekir.

Var olan sorunu yok saymaya çalışmak, evin tozunu halı altına süpürüp ev temiz demeye benzer. Oysa halının altında o tozun durduğunu biliriz. Yapılması gereken, o tozun evden süpürülmesidir. Bu da terapi yolu ile gerçekleşebilir.