hayat-kontrolu

Çevremizdekiler Üzerindeki Etkimiz

Zaman zaman çevremizdeki kişilerin düşünceleri, duyguları ve  davranışları üzerinde bir kontrolümüz olduğunu düşünürüz. Oysa başkalarının düşünce, duygu ve davranışları üzerinde etkimiz çok sınırılı ve azdır.

Çevrenizdeki kişinin yaşanan bir olay veya bir kişi ile ilgili düşünceleri; çocukluğundan bu yana öğrendiklerine, inançlarına ve alt yapısına bağlıdır. Kişinin düşünceleri geçmiş deneyimlerine bağlı olduğundan, karşınızdaki kişinin düşünceleri üzerinde etkiniz çok azdır.

Aynı şekilde karşınızdaki kişinin duyguları üzerinde de etkiniz çok sınırlıdır. Her olay, kişinin durumu yorumlayışına ve algılayışına  göre farklı bir duygu yaratır. Bu yorumlamalar çok kişiseldir. Kişisel yorumlamalar üzerinde etkiniz olamaz. Örneğin, yaptığınız bir davranışla ya da söylediğiniz bir cümleyle, karşı tarafta olumsuz bir hissiyat yaratacağınızı düşünmeseniz de kişi olayı değerlendirişine göre olumsuz bir duygu yaşayabilir.

Çevrenizdeki kişinin davranışları üzerinde etkiniz yoktur. Herkes kendi düşüncesine ve duygusuna parallel bir şekilde davranır. Herkes kendi davranışlarından kendisi sorumludur. ‘‘Beni kızdırdın ondan bağırdım’’ cümlesi doğru değildir. Kişi bağırmasından kendisi sorumludur ve bunun üzerinde bir etkiniz yoktur.

Özetle çevremizdeki kişilerin düşünceleri, duyguları ve davranışları etki alanımız dışındadır.

Bunun farkında olmak, sorumluluk sınırlarımızı belirlememizi kolaylaştırır.

Uzman Klinik Psikolog

Romina Kuyumcuoğlu